ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคำป่าหลาย สายด่วนนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ร้อยตำรวจตรีชัยยุทธ ไมล์วิสัย 0856095854 *-* 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

htad61

 

           -คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

         -บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

         -รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

         -เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

         -รายงานประมาณการรายรับ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

         -รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

         -รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

         -รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561/1

          -รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561/2

          -รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

          -เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

           htad62s

             - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 1-61

             - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 62-127

 

Comments powered by CComment