*-* ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคำป่าหลาย สายด่วนนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ร้อยตำรวจตรีชัยยุทธ ไมล์วิสัย 0856095854 *-*

11 เมษายน 2561 สืบสานงานประเพณีสงกรานต์

11 เมษายน 2561 สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ 

อ่านเพิ่มเติม: 11 เมษายน 2561 สืบสานงานประเพณีสงกรานต์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน

25 เมษายน 2561 ในนาม เทศบาลตำบลคำป่าหลาย ขอขอบคุณ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร

ที่ให้ความอนุเคราะห์เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ทั้งหมด 6 ราย

อ่านเพิ่มเติม: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร...

โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปี 2561

20 มิถุนายน 2561 นายทองอินทร์ บุญประสพที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการของเทศบาล

ประจำปี 2561 เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  

อ่านเพิ่มเติม: โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปี 2561