Tel.042-643058 , napavarin.iaun@gmail.com

OPENING HOURS:Mon -Fri: 8.30am – 4.30pm

เขียนโดย นภาวรินทร์ สัมปัญญาทรัพย์
ฮิต: 307

สืบเนื่องจาก พื้นที่ตำบลคำป่าหลาย ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ในวันที่ 11 เมษายน 2562 มีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

เทศบาลตำบลคำป่าหลายได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

และดำเนินการให้การช่วยเหลือต่อไป 

3

 3 67.5

 4298046485

       เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย และหน่วยงานที่เกี่ยว ได้มอบสังกะสี และอุปกรณ์ต่างๆ

ให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน

411

S 1909557542965

 

Comments powered by CComment