ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลคำป่าหลาย สายด่วนนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ร้อยตำรวจตรีชัยยุทธ ไมล์วิสัย 0856095854 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

                                                                  - ส่วนที่ 1

                                                     - ส่วนที่ 2

                                                     - ส่วนที่ 3

                                                     -ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 1

                                                     - ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2

                                                    - ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3

                                                    - ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4

                                                    - ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5

                                                    - ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 6

                                                    - ส่วนที่ 5

                                        - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

                                 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

        

Comments powered by CComment