เทศบาลตำบลคำป่าหลาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำป่าหลาย
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย ที่อยู่ 354 ม.1 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์: 042643058 โทรสาร: 042643058


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 96
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 และ 4 ( 1 เมษายน 2562– 31 กันยายน 2563 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
description แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562-2565 บัญชีโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
photo แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 -2565 คำนำ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229 |
photo แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 -2565 ส่วนที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
photo แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562-2565 ส่วนที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238 |
photo แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562-2565 ส่วนที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 |
description แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562-2565 ส่วนที่ 3-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
photo แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562-2565 ส่วนที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
insert_drive_file ส่วนที่ 1 2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
insert_drive_file ส่วนที่ 2 2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241 |
insert_drive_file ส่วนที่ 3 2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229 |
insert_drive_file ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235 |
insert_drive_file ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
insert_drive_file ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
insert_drive_file ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 6 2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file ส่วนที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายธีระพล พันธุพาน
นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย
โทร : 0874215781
นายธีระพล พันธุพาน
นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย
โทร : 0874215781
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร