เทศบาลตำบลคำป่าหลาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำป่าหลาย
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : นที่ 25 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลคำป่าหลายได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ฝ่ายบริหาร, สมาชิกสภาท้องถิ่น, พนักงานเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติราชการของเทศบาล และสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 61 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
ผู้โพส : admin