messager
 
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำป่าหลาย
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ก่อสร้างอาคารฌาปณสถานหรือเมรุเผาศพ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางกลางหมู่บ้านคุ้มเทพนิมิตร-ถนนหน้าห้วยชะะเงิบ) หมู่ 4 บ้านนาตะแบง ตำบลคำป่าหลาย
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (สายทางหนองคำข่า-วัดป่าคำตาสิม)
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางกลางหมู่บ้านคุ้มเทพนิมิตร-ถนนหน้าห้วยชะเงิบ) หมู่ 4 บ้านนาตะแบง ตำบลคำป่าหลาย
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางกลางหมู่บ้านคุ้มเทพนิมิตร-ถนนหน้าห้วยฉะเงิบ) หมู่ 4 บ้านนาตะแบง ตำบลคำป่าหลาย
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางกลางหมู่บ้านคุ้มเทพนิมิตร-ถนนหน้าห้วยฉะเงิบ) หมู่ 4 บ้านนาตะแบง ตำบลคำป่าหลาย
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางกลางหมู่บ้านคุ้มเทพนิมิตร-ถนนหน้าห้วยฉะเงิบ) หมู่ 4 บ้านนาตะแบง ตำบลคำป่าหลาย
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารฌาปณสถาน หมู่ที่ 16 (วัดป่าถ้ำสูง)
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 220
rss_feed ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 266
rss_feed ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 294
rss_feed ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 305
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารฌาปณสถาน หมู่ที่ 16 (วัดถ้ำสูง)
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 289
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายถนนชยางกูร212 ถึงสายข้างสวนครูพงษ์ บ้านคำน้ำเที่ยง หมู่ที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 350
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายถนนชยางกูร212 ถึงสายข้างสวนครูพงษ์ บ้านคำน้ำเที่ยง หมู่ที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 356
rss_feed อาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคำป่าหลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภาคเรียนที่ 1/2563
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 514
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1