messager
 
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำป่าหลาย
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
cast ประกาศเชิญชวน-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปณสถานหรือเมรุเผาศพ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 11 บ้านนาตะแบง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านคำป่าหลาย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางกลางหมู่บ้านคุ้มเทพนิมิตร-ถนนหน้าห้วยชะะเงิบ) หมู่ 4 บ้านนาตะแบง ตำบลคำป่าหลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (สายทางหนองคำข่า-วัดป่าคำตาสิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางกลางหมู่บ้านคุ้มเทพนิมิตร-ถนนหน้าห้วยชะเงิบ) หมู่ 4 บ้านนาตะแบง ตำบลคำป่าหลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 105
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปณสถาน หมู่ที่ 16 (วัดป่าถ้ำสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 195
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปณสถาน หมู่ที่ 16 (วัดป่าถ้ำสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 229
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปณสถาน หมู่ที่ 16 (วัดป่าถ้ำสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 203
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1