เทศบาลตำบลคำป่าหลาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำป่าหลาย
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สถิติ sitemap
วันนี้ 160
เดือนนี้3,936
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)39,248
ทั้งหมด 276,710

image ข่าวด่วน
ประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ
ลงทะเบียนผู้พิการ
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
ออกเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำฯ [9 ตุลาคม 2566]
"หมู่บ้านศีลธรรม"ประชาสัมพันธ์ การทำข้าวเม่า บ้านนาสองห้อง [9 ตุลาคม 2566]
1 อปท. 1 สวนสมุนไพร [2 ตุลาคม 2566]
การดำเนินงานและขับเคลื่อนอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) [22 สิงหาคม 2566]
 
chat_bubble ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Molly | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Molly | เปิดอ่าน : pageview8
ประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประชาสัมพันธ์ การรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : บุญทอม | เปิดอ่าน : pageview71

thumb_up เพจ facebook ทต.คำป่าหลาย
facebook
เพจ facebook ทต.คำป่าหลาย
facebook

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แนะนำผู้บริหาร
cast ผู้บริหารองค์กร
นายธีระพล พันธุพาน
นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย
โทร : 0874215781
นายธีระพล พันธุพาน
นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย
โทร : 0874215781

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
27/11/2566
27/11/2566
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กสธ.
24/11/2566
27/11/2566
การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566
กสธ.
23/11/2566
27/11/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ