ชื่อเรื่อง : ออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือนราษฎรที่เกิดจากวาตภัยในวันที่ 26 เมษายน 2565
รายละเอียด : ด้วยวันที่ 26 เม.ย.65 เวลาประมาณ 16.30 น. ได้เกิดฝนตกหนักและพายุฤดูร้อน ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย มอบหมายให้ งานป้องกันฯ ออกสำรวจเบื้องต้น มี ม.12 จำนวน 7 ราย , หมู่ 16 จำนวน 1 ราย และ หมู่ 15 จำนวน 2 ราย
ชื่อไฟล์ : vZxKl5dMon112307.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Bmnq71vMon112326.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : orqf55WMon112326.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : BmeFdj5Mon112326.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6QZOc1lMon112326.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Xs2uunlMon112334.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tK1aP8fMon112334.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SxSmFusMon112334.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7whWprDMon112334.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4HEAkI7Mon112345.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tH2bQjDMon112345.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JFz0qn0Mon112345.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0hBi7tjMon112345.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KjB5nHeMon112353.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : I72sDxKMon112353.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : w9CTkFqMon112353.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ytrC1sSMon112353.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : L2DjXypMon112403.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LQRxJP3Mon112403.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6lHAHKJMon112403.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 9JaWfKqMon112403.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้