ชื่อเรื่อง : แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อไฟล์ : 7K7jaDOWed85000.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้