ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน บง-๖๒๓๒ มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง