ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) โดยวิธีคัดเลือก