ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง