ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง