ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำป้าย ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง