ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายทางหน้าบ้านนางตุ้ยต่อคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง