ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านโนนคำ (สายทางข้างดอนปู่ตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง