เทศบาลตำบลคำป่าหลาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำป่าหลาย
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
find_in_page การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file การประเมินผลการปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file แผ่นพับ เรื่อง วินัยข้าราช และลูกจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 425
insert_drive_file เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 470
insert_drive_file เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 410
insert_drive_file เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 438
insert_drive_file เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานของเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 448
insert_drive_file เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 415
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1