เทศบาลตำบลคำป่าหลาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำป่าหลาย
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายไชยวัฒน์ บุญวาล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 089-4186533
นายเจนวิทย์ จิณห์วราวรรณ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
โทร : 097-0325621
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางกิ่งแก้ว คำลือไชย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 083-1466975
นางพนมพร สุวรรณโคตร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 086-2189856