เทศบาลตำบลคำป่าหลาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำป่าหลาย
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
account_box สำนักปลัด
นางนภัสวรรณ เจษฎาพงษธร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-2209675
นายกฤษณพงศ์ อิ่มเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 088-5627238
จ่าสิบเอกทวีวัฒน์ โชคชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 082-6816621
จ่าสิบเอกทวีวัฒน์ โชคชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 082-6816621
นายวิชัย สารครศรี
นิติกรชำนาญการ
โทร : 089-9378363
นายธนิดา ไชยบัน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร : 090-9463929
นายกฤษณพงศ์ อิ่มเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 088-5627238
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย