เทศบาลตำบลคำป่าหลาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำป่าหลาย
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย ที่อยู่ 354 ม.1 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์: 042643058 โทรสาร: 042643058

account_box สำนักปลัด
นางนภัสวรรณ เจษฎาพงษธร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางนภัสวรรณ เจษฎาพงษธร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าสิบเอกทวีวัฒน์ โชคชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
จ่าสิบเอกทวีวัฒน์ โชคชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายวิชัย สารครศรี
นิติกรชำนาญการ
นายวิชัย สารครศรี
นิติกรชำนาญการ
นายธนิดา ไชยบัน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายธนิดา ไชยบัน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายกฤษณพงศ์ อิ่มเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายกฤษณพงศ์ อิ่มเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายธีระพล พันธุพาน
นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย
โทร : 0874215781
นายธีระพล พันธุพาน
นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย
โทร : 0874215781
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 42