เทศบาลตำบลคำป่าหลาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำป่าหลาย
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
account_box สำนักปลัด
จ่าเอกศุภชัย ซามงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 088-3075632
จ่าสิบเอกทวีวัฒน์ โชคชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 082-6816621
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวิชัย สารครศรี
นิติกรชำนาญการ
โทร : 089-9378363
นายกฤษณพงศ์ อิ่มเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 088-5627238
นายธนิดา ไชยบัน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร : 090-9463929
นางสาวธีรดา ป้องสีดา
นักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 097-3055552
นายก้องภพ เลิศสิริกันยา
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 063-0210474
จ่าสิบเอกณรงค์กร จันทรมณี
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 088-7263770
สิบเอกอัครพล พวงบุตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 099-6170735