เทศบาลตำบลคำป่าหลาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำป่าหลาย
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย ที่อยู่ 354 ม.1 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์: 042643058 โทรสาร: 042643058

account_box กองการศึกษา
นางบานเย็น หงส์ศรีแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางบานเย็น หงส์ศรีแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางบานเย็น หงส์ศรีแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางบานเย็น หงส์ศรีแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสุทธญาณ์ เหง้าโอสา
ครู ค.ศ. 2
นางสุทธญาณ์ เหง้าโอสา
ครู ค.ศ. 2
นางสาวไพวัน ปัททุม
ครู ค.ศ. 2
นางสาวไพวัน ปัททุม
ครู ค.ศ. 2
นางพิกุลศรี พันธุพาน
ครู ค.ศ. 2
นางพิกุลศรี พันธุพาน
ครู ค.ศ. 2
นางสงวน เนตรวงศ์
ครู ค.ศ. 2
นางสงวน เนตรวงศ์
ครู ค.ศ. 2
นายถาวร จันทรสาขา
ครู ค.ศ. 2
นายถาวร จันทรสาขา
ครู ค.ศ. 2
นางสาววุธญา ใจสุข
ครู ค.ศ. 2
นางสาววุธญา ใจสุข
ครู ค.ศ. 2
นางปาริชาติ จันทร์ปุ่ม
ครู ค.ศ. 2
นางปาริชาติ จันทร์ปุ่ม
ครู ค.ศ. 2
นางสาวกนกกร คำลือชัย
ครู ค.ศ. 2
นางสาวกนกกร คำลือชัย
ครู ค.ศ. 2
นางกนกเกตุ สุพร
ครู ค.ศ. 2
นางกนกเกตุ สุพร
ครู ค.ศ. 2
นางสาวอาภรณ์ จันทร์เพ็ชร์
ครู ค.ศ. 1
นางสาวอาภรณ์ จันทร์เพ็ชร์
ครู ค.ศ. 1
นางสาววนิดา ทองโสม
ครู ค.ศ. 1
นางสาววนิดา ทองโสม
ครู ค.ศ. 1
นางสงค์กา แสนวิเศษ
ครู ค.ศ. 1
นางสงค์กา แสนวิเศษ
ครู ค.ศ. 1
นางบัววรรณ โสดา
ครู ค.ศ. 1
นางบัววรรณ โสดา
ครู ค.ศ. 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายธีระพล พันธุพาน
นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย
โทร : 0874215781
นายธีระพล พันธุพาน
นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย
โทร : 0874215781
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 102