messager
 
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำป่าหลาย
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
account_box ฝ่ายสภา
นายชำนาญ ศรีสุภา
ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
โทร : 098-0979741
นางขวัญนภา ภูมิภาค
รองประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
โทร : 086-2339800
นายประกอบ รูปงาม
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
โทร : 096-3099858
นายภักดีวุฒิ รูปงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
โทร : 062-1624815
นายธวัชชัย พันทะบาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
โทร : 086-2361964
นายคูณ บุญวาล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
โทร : 099-1687321
นางสาวเกวลี ใจสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
โทร : 095-4876715
นายประกอบ รูปงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
โทร : 096-3099858
นางขวัญนภา ภูมิภาค
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1
โทร : 086-2339800
นายชำนาญ ศรีสุภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
โทร : 098-0799741
นายวันชัย โสดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
โทร : 088-5645013
นายบุญเพ็ง ใจช่วง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
โทร : 090-2270941
นายไรวินทร์ โสดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
โทร : 083-6611551
นายเพือน โสดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
โทร : 084-7899189
นายเทียม ใจช่วง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 2
โทร : 099-0418911