เทศบาลตำบลคำป่าหลาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำป่าหลาย
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย ที่อยู่ 354 ม.1 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์: 042643058 โทรสาร: 042643058

folder เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำป่าหลาย
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235 |
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268 |
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236 |
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เรื่อง การดำเนินกิจการประปา การจำหน่ายและการใช้น้ำประปา พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244 |
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เรื่อง การจัดการส่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 พ.ศ.2557) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262 |
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230 |
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายธีระพล พันธุพาน
นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย
โทร : 0874215781
นายธีระพล พันธุพาน
นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย
โทร : 0874215781
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 86