messager
 
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำป่าหลาย
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
folder ประกาศเทศบาล ฯ
ประกาศเทศบาล เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ประกาศเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ประกาศเทศบาล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : บุญทอม | เปิดอ่าน : 24
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Molly | เปิดอ่าน : 27
ประกาศเทศบาล เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่เขตสำนักงานตำบลคำป่าหลาย ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศเทศบาล เรื่อง มาตราการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : Molly | เปิดอ่าน : 22
ประกาศเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : Molly | เปิดอ่าน : 51
ประกาศเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เรื่อง ราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : บุญทอม | เปิดอ่าน : 30
ประกาศ รายงานผลการลดพลังงานเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : Molly | เปิดอ่าน : 38
ประกาศลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : Molly | เปิดอ่าน : 45
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : Molly | เปิดอ่าน : 78
ประกาศเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เรื่อง การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.สง1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
ประกาศเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
ประกาศเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
ประกาศเทศบาล เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
ประกาศมาตรการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : Molly | เปิดอ่าน : 47
ประกาศลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : Molly | เปิดอ่าน : 100
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2