เทศบาลตำบลคำป่าหลาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำป่าหลาย
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
folder ประกาศเทศบาล ฯ
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : Molly | เปิดอ่าน : 29
photo ประกาศเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เรื่อง ราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : บุญทอม | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ รายงานผลการลดพลังงานเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : Molly | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : Molly | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : Molly | เปิดอ่าน : 60
photo ประกาศเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เรื่อง การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.สง1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
photo ประกาศเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
photo ประกาศเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file ประกาศเทศบาล เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file ประกาศมาตรการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : Molly | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : Molly | เปิดอ่าน : 83
photo ประกาศเทศบาล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลคำป่าหลายตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
photo ประกาศเทศบาล เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file ประกาศลดพลังงานเทศบาลตำบลคำป่าหลาย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : Molly | เปิดอ่าน : 91
photo ประกาศเทศบาล เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
photo ประกาศเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เรื่อง การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.สง1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
photo การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.สง1) ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
photo ประกาศเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคำป่าหลาย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
photo ประกาศเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2